Järvenpään retkeilijät ry:n järjestämien matkojen peruutusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan sellaisiin matkoihin, joiden järjestelyistä Järvenpään retkeilijät ry vastaa. Mikäli yhdistys on antanut matkan tai sen jonkin osan järjestelyistä vastuun matkatoimistolle tai muulle yhdistyksen ulkopuoliselle taholle, noudatetaan näiden peruutusehtoja.

Näiden peruutusehtojen tarkoituksena on selventää matkojen varauskäytäntöä, vähentää yhdistykselle syntyvää taloudellista riskiä sekä pienentää viime hetken peruutusten aiheuttamia lisämaksuja osanottajille.

Suunnitellusta matkasta annetaan ennakkotieto, jossa pyydetään ennakkoilmoittautumiset. Nämä ilmoittautumiset eivät vielä sido ketään. Ennakkoilmoittautumisten perusteella arvioidaan matkan todennäköinen hinta, jonka perusteella ennakkomaksu määritetään.

Osanottaja varaa matkan maksamalla ennakkomaksun, jonka vähimmäismäärä on 25 % arvioidusta hinnasta. Jos osanottaja peruu varauksensa, palautetaan ennakkomaksua seuraavasti:

Peruutus aikaisemmin kuin 43 vrk matkan alkua: palautus = ennakkomaksu - 10 euroa kuluja.
Peruutus 42-31 vrk ennen matkan alkua: palautus = puolet ennakkomaksusta.
Peruutus 30-15 vrk ennen matkan alkua: ei palautusta. Mikäli ennakkomaksu on yli 25 % matkan hinnasta, palautetaan tämän määrän ylittävä osa.
Peruutus 14-8 vrk ennen matkan alkua: varaajalta peritään 50 % matkan kokonaishinnasta vähennettynä ennakkomaksulla.
Peruutus 7-0 vrk ennen matkan alkua: varaajalta peritään matkan koko hinta vähennettynä ennakkomaksulla eli varaaja on velvollinen maksamaan koko matkan hinnan.
Varaaja on oikeutettu täyteen takaisinmaksuun vähennettynä kuluilla (10 euroa) peruuttaessaan matkansa oman tai lähiomaisen sairauden takia ja esittäessään siitä lääkärintodistuksen.

Järvenpään retkeilijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta arvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa matka (14 vrk ennen ilmoitetun matkan alkamispäivää) olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa matkan palautetaan peruutuspäivään mennessä maksetut ennakko- ja loppumaksut vähentämättöminä.

Nämä peruutusehdot on hyväksytty johtokunnan kokouksessa 26.10.2004 ja käsitelty syyskokouksessa 21.11.2004.